ToiRi tähtää tulevaisuuteen -seuratoiminnan kehittämishanke

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Toivakan Rivakalle 10 000 euroa seuratoiminnan kehittämistukea. Hanke kulkee nimellä ToiRi tähtää tulevaisuuteen.

 

Hankkeen toimintasuunnitelma ja tavoitteet

 

1. Yhdenvertainen ja tasa-arvoinen mahdollisuus harrastaa liikuntaa

 

Tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten liikuntaa, ehkäistä syrjäytymistä ja tarjota tasa-arvoiset liikkumismahdollisuudet kaikille kunnan alueella.

Tulemme selvittämään, millä keinoilla osallistuminen onnistuisi myös haja-asutusalueen lapsille ja nuorille. Ja tarjoamme osallistumismahdollisuuksia kylillä sekä koulutamme kylille omia vetäjiä liikunnan harrastamiseen.

 

2. Nuoret urheilijoina, liikkujina ja seuratoimijoina

 

Hankkeella haluamme lähestyä erityisesti yläkouluikäisiä nuoria, jotka ovat perinteisesti jääneet pois seuran toiminnasta joko tarjolla olevien harrastusryhmien puutteen, vetäjäpulan tai kiinnostuksen puutteen takia. Tavoitteemme on luoda lisää yhteyksiä nuorten ja seuran välille. Tavoitteemme on järjestää sellaista toimintaa, että se houkuttelee nuoria osallistumaan ja liikkumaan.

Selvitämme nuorten toiveita toiminnalle ja mahdollisuuksia osallistua itse toimintaan esimerkiksi vetäjinä. Järjestämme sellaista liikuntaa ja liikkumismahdollisuuksia, jotka kiinnostavat nuoria ja saavat heidät osallistumaan toimintaan ja kokeilemaan uusia lajeja.

 

3. Perheliikunnan tukeminen ja arjen helpottaminen yhteisillä harrastuksilla

 

Tavoitteenamme on tukea perheiden yhdessä liikkumista ja yhdessä tekemistä ja haluamme aktivoida koko perheen liikkumaan ja kokeilemaan erilaisia lajeja. Tavoite on järjestää perheliikuntaa useiden lajien parissa kuten eSports, jääkiekko, jalkapallo, salibandy, koripallo, hiihto, frisbeegolf ja yleisurheilu.

Haluamme tarjota perheiden yhteiseen liikkumiseen päällekkäisiä harrastusmahdollisuuksia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun perheen lapsi tai lapset tuodaan harrastamaan jotain lajia, vanhemmille tarjotaan harjoitusten ajaksi mahdollisuus jonkin heille mieluisan lajin harrastamiseen yhdessä muiden lapsiaan harrastuksiin tuoneiden kanssa. Tämä toisaalta edistää vanhempien liikkumista ja yhdistää lasten harrastuskuljetukset muiden perheenjäsenten harrastamiseen, mutta myös tarjoaa mahdollisuuden perheiden verkostoitumiseen ja oman Toivakan Rivakan liikkujayhteisön rakentamiseen.

 

4. Seuran toimintamahdollisuuksien kehittäminen

 

Tavoitteena on luoda seuraa kehittämällä ja tulevaisuuden tarpeisiin vastaamalla seurasta elinvoimainen ja jäseniä sekä liikkujia houkutteleva Toivakan Rivakan liikkujayhteisö yhtenäisyyden rakentamiseksi. Tavoitteena on laatia malli seuran toiminnan pitkäkestoiseen kehittämiseen.

Benchmarkkaamalla muita suomalaisia urheiluseuroja ja heidän toimintatapojaan löydämme ratkaisuideoita uusien seuratoimijoiden löytämiselle ja Toivakan Rivakan liikkujayhteisön luomiselle. Tarkoituksena on benchmarkkauksen lisäksi kehittää seuran toimintaa esimerkiksi järjestämällä strategiapäivät, joiden sisältönä on benchmarkkaus, johtokunnan kouluttaminen ja selkeiden toimintalinjojen laatiminen seuran toiminnalle.

 

Toiminnan vakiinnuttamissuunnitelma

 

Hankkeella kartoitetaan erilaisia tapoja hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tarkoitus on, että löydämme sellaisia toimintatapoja, joiden myötä hankkeen toiminta tulee jatkumaan myös hankkeen päättymisen jälkeen. Hankkeen aikana luodyt yhteistyöverkostot, koulutetut toiminnan vetäjät ja uudet aktiiviset on avainasemassa vakiinnuttamisessa.

 

Mukaan toimintaan

 

Onko sinulla toiveita, mitä toimintaa voisimme järjestää kylillä, nuorille tai perheille? Oletko itse jonkin osaamisen taitaja ja haluaisit vetää toimintaa muille? Haluatko kouluttautua lisää ja hyödyntää osaamista seurassa?

Ole yhteydessä Jenni Ruohoseen (jenni.ruohonen@toivakanrivakka.fi, 044-7150214), niin mietitään yhdessä mahdollisuuksia toteuttaa ideoitasi.