Seuran ylimääräinen kokous

9.3.2022

Kutsumme koolle Toivakan Rivakka ry:n ylimääräisen kokouksen yhdistyksen sääntöjen muuttamiseksi.

 

Esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Kokous laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Sääntömuutos

Sääntöjä ehdotetaan muutettavan seuraavilta osin:

- Ehdotetaan, että muutetaan kohtaa §5 Seuran hallinto siten, että johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja 2-6 jäsentä. Aiempi sääntökohta on ollut, että johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja 6-8 jäsentä.

- Ehdotetaan, että muutetaan kohtaa §8 Seuran kokoukset siten, että seuran kokous kutsutaan koolle yhdistyksen virallisella www-sivulla www.toivakanrivakka.fi tai kirjallisena ilmoituksena jäsenille. Aiempi sääntökohta on ollut, että seuran kokous kutsutaan koolle kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella.

- Ehdotetaan, että muutetaan kohtaa §9 Seuran vuosikokous siten, että vuosikokouksessa valitaan 1 toiminnantarkastaja ja hänelle 1 varatoiminnantarkastaja. Aiempi sääntökohta on ollut, että vuosikokouksessa valitaan 2 toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat.

4. Kokouksen muut asiat
5. Kokouksen päättäminen

 

Toivakan Rivakka ry:n johtokunta