Toimimme turvallisen harrastamisen puolesta

25.8.2018

Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä tuli voimaan 1.5.2014. Tämän jälkeen vapaaehtoistoimintaa järjestävillä yhteisöillä on tietyin edellytyksin mahdollisuus tarkistaa vapaaehtoisten rikostausta.

 

Toivakan Rivakka tarkistaa vapaaehtoisten rikostaustaotteen, jos vapaaehtoisen toimenkuva on sellainen, että edellytykset rikostaustan selvittämiseksi toteutuvat. Näin varmistamme lasten turvallista harrastamista!

Noudatamme yleistä toimintaohjetta: http://www.soste.fi/media/pdf/julkaisut/rikostausta-toimintaohje-2014.pdf