Johtokunta

2.6.2017

Vuosikokouksessa valittiin johtokunnan puheenjohtajana jatkamaan Jonne Kilpikoski. Muiksi johtokunnan jäseniksi valittiin Kalle Ruokonen, Kimmo Nieminen, Sisko Minkkinen, Jenni Ruohonen, Minna-Mari Kivimäki, Tomi Vehkajärvi ja Terttu Marttila. Ota yhteyttä johtokunnan jäseniin, jos sinua kiinnostaa toivakkalaisten liikuttaminen tavalla tai toisella.