Vuosikokous 24.5. klo 18

Aika: 24.5.2018 klo 18:00
Paikka: Järjestöjen talo, Toivakantie 49 (Paloaseman takana)

 

 

KUTSU

 

Toivakan Rivakan sääntömääräiseen vuosikokoukseen

Paikka: Järjestöjentalo (vanha kunnantalo), Toivakantie 49, 41660 Toivakka

Aika: to 24.5.2018, klo 18.00

 

Esityslista

 

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen esityslista

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksujen suuruus

8. valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet ja määrätään heidän palkkionsa

9. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatarkastajat

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

 

 

Jonne Kilpikoski

Toivakan Rivakan puheenjohtaja

p. 040 849 1675

jonnekilpikoski@gmail.com

 

Tutustu tarkemmin vuoden 2018 toimintasuunnitelmaan ja vuoden 2017 vuosikertomukseen alla olevista linkeistä.

Toimintasuunnitelma 2018

Vuosikertomus 2017