Vuosikokous

Aika: 4.4.2019 klo 18:00

Kutsu

 

Toivakan Rivakka

Sääntömääräinen vuosikokous 2018

 

Paikka: Ravintola Sun Toive, Toivakantie 30, 41660 Toivakka

Aika: to 0404.2019, klo 18.00.

 

Esityslista

 

  1. kokouksen avaus

  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

  4. hyväksytään kokouksen esityslista

  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksujen suuruus

  8. valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet ja määrätään heidän palkkionsa

  9. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatarkastajat

  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Puheenjohtaja